Certificaten
  • We streven ernaar onze rozen op een volledig milieuvriendelijke manier te laten groeien.
  • We streven ernaar de houdbaarheid van al onze rozen te maximaliseren, door ontwikkelingen in de productie te volgen en al onze processen consequent te verbeteren, terwijl we tegelijkertijd een goed milieu- en sociaal bestuur uitoefenen.
  • Ons bedrijf werkt volgens de Kaizen-principes – een systeem dat de betrokkenheid van medewerkers op alle operationele niveaus wil bevorderen, om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken en ook operationele uitmuntendheid in het hele bedrijf stimuleert. 
  • Onze reis wordt TUKUZA genoemd, waarmee we een werkomgeving hebben gecreëerd waarin ‘communicatie’ de fundamentele basis is, van het managementteam naar het personeel en vice versa. Dit systeem maakt voortdurende verbetering mogelijk door problemen zo vroeg mogelijk te identificeren, waarbij alle medewerkers betrokken zijn bij het oplossen van het probleem.
  • TUKUZA betekent in Swahilisch ofwel Kiswahili-zin – TUnaweza KUboresha ZAidi, wat in het Nederlands betekent: “We kunnen het altijd beter maken”. Dit systeem stelt werknemers in staat om te delen in de bedrijfsproblemen en actief deel te nemen aan het oplossen ervan, wetende dat hun meningen en ideeën van belang zijn binnen de missie en visie van de kwekerij.
  • We zijn trots op het lidmaatschap van de Kenya Flower Council, betreft KFC Silver en Global GAP
RVR gaat voor groen

1)Rift Valley Roses heeft in maart 2019 een 75KW-eenheid voor de opwekking van zonne-energie geïnstalleerd die tot 85% van zijn dagelijkse elektriciteitsbehoefte voedt.

2) In het streven om het gebruik van hout en andere niet-hernieuwbare energiebronnen tot een minimum te beperken, heeft het bedrijf in het laatste kwartaal van 2018 4 eenheden biogasvergisters geïnstalleerd voor gebruik als brandstofbron in de personeelskantine. De units gebruiken keukenafval om kookgas te genereren. Het bedrijf runt een kantine die gesubsidieerde maaltijden biedt aan haar personeel.

3) De kwekerij heeft een uitgebreide met beton beklede waterafvoer verbonden met gootcollectoren voor regenwater. In 2018/2019 heeft de kwekerij extra regenwateropvangdammen aangelegd om de afhankelijkheid van boorgaten voor de waterbehoeften te verminderen.